Dzielę się wiedzą nie tylko publikując ogólnodostępne wpisy na niniejszym blogu czy innych blogach i stronach jakie prowadzę lub współtworzę, ale także przygotowując i udostępniając e-booki i poradniki prawno-podatkowe z zakresu swoich specjalizacji (prawo podatkowe / prawo bilansowe / podatkowe oraz rachunkowe aspekty transakcji kapitałowych / doradztwo prawne i kapitałowe w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach / tworzenie koncepcji optymalizacji podatkowej / restrukturyzacje / audyty / postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi).

Dołączając do grona stałych Czytelników – Subskrybentów bloga „Podatki w sieci” za pomocą poniższego formularza będziesz mieć dostęp do wszystkich dotychczasowych materiałów – dodatków edukacyjnych i marketingowych jak e-booki, poradniki, przewodniki itp. przeznaczonych wyłącznie dla stałych Czytelników – Subskrybentów blogowego newslettera.

Dotychczasowe dodatki dla Subskrybentów newslettera:

„Ustawa Prawo Przedsiębiorców. Aktualizacja ustawy po zmianach wprowadzonych przez Nowy Ład”

Ustawa Prawo Przedsiębiorców uchwalona 6 marca 2018 roku to podstawowy akt prawny określający sposób rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznacza ona także prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz związane z tym zadania organów władzy publicznej. Dlatego niezbędne jest, aby śledzić zmiany wprowadzane w tej ustawie.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znana potocznie jako projekt Nowy Ład lub Polski Ład zmienia przepisy niektórych ustaw, w tym Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Zmiany są niewielkie, ale jednak istnieją.

Stąd wynikła potrzeba aktualizacji Ustawy, którą wykonałam i Wam udostępniam

Stan faktyczny nadzień: 17 listopada 2021 r.

Pamiętaj jednak, że treści jakie przedstawiam Czytelnikom, zawarte na prawno-podatkowym blogu podatki-w-sieci.pl i przekazywane za pośrednictwem newslettera, w tym w dodatkach edukacyjnych i marketingowych mają charakter wyłącznie ogólny, informacyjny i edukacyjny. Żadna z informacji przedstawionych na blogu i przekazana za pośrednictwem newslettera nie może być traktowana jako porada ani opinia prawna w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych czy w indywidualnej sprawie (bez rzetelnej analizy konkretnej sprawy, wysłuchania całej historii związanej ze sprawą, wglądu w dokumenty i skonfrontowania ich treści z przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem sądów, nie można uznać jakiejkolwiek notatki zamieszczonej na blogu czy w newsletterze jako rozwiązania problemu prawnego), jako wykładnia prawa, oferta ani informacja o ofercie. Jako autorka bloga wraz z autorami publikującymi we wpisach gościnnych nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości bloga i przekazywanych treści za pośrednictwem newslettera w jakikolwiek sposób, a w szczególności nie mam wpływu na to czy podmiot/osoba/Czytelnik bloga i newslettera podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności. Zamieszczone cytowania przepisów prawnych, aktów prawnych lub orzeczeń nie mogą być traktowane jako źródło obowiązującego prawa. Jako Autor zastrzegam sobie także prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. Treść bloga i treści przekazywanych za pośrednictwem newslettera są wyrazem moich poglądów jako autora bloga i nie stanowią oficjalnego stanowiska prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej.

W celu uzyskania doradztwa prawnego w konkretnej sprawie zalecam bezpośredni kontakt ze mną pod adresem kontakt@podatki-w-sieci.pl