Formy działalności – jaką wybrać?

formy działalności

Na potrzeby niniejszego bloga stworzyłam już kilka wpisów poświęconych rodzajom działalności gospodarczych, ich wadom i zaletom. Zdałam sobie jednak sprawę, że nigdy nie stworzyłam jednego artykułu, który niejako zbierałby wszystkie informacje dotyczące dostępnych w Polsce form prowadzenia działalności. Dziś więc przedstawię Wam i po krótce każdą z dostępnych opcji.

Podatek handlowy a handel przez internet

Podatek handlowy a handel przez internet

Duże obawy właścicieli sklepów internetowych budziły w ostatnich kilku miesiącach plany objęcia handlu internetowego podatkiem od sprzedaży detalicznej (podatkiem handlowym).

Z danych znajdujących się na stronie internetowej Sejmu wynika, że obecnie procedowany projekt Ustawy z dnia 6 lipca o podatku od sprzedaży detalicznej (który nota bene został przyjęty w dniu 22 lipca 2016 r. bez uwag przez Senat) nie obejmuje sprzedaży przez internet.