Dnia 12 stycznia 2022 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomniała o obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru dostawców VSP i VOD. Zgodnie ze stanowiskiem KRRiT obowiązek ten ma dotyczyć także Youtuberów i innych twórców internetowych.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i kinematografii

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, która weszła w życie 1 listopada 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1676), nakłada na KRRiT obowiązek prowadzenia dwóch rejestrów podmiotów świadczących audiowizualne usługi medialne. Dokładniej chodzi tutaj o podmioty:

  • dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie („VOD”) – zgodnie z art. 47ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
  • będące dostawcami platform udostępniania wideo(„VSP”) – zgodnie z art. 47n ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie ustawą ww. podmioty, które na dzień 1 listopada 2021 r. (wejście w życie nowelizacji ustawy) świadczyły już swoje usługi, zobowiązane były do zgłoszenia się do wykazu KRRiT do dnia 1 lutego 2022 r. W przypadku zaś podmiotów, które swoją działalność rozpoczęły po tym terminie, powinny one dokonać zgłoszenia najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej.

WAŻNE!

Dostawcy VOD oraz VSP oprócz obowiązku zgłoszenia się do wykazu KRRiT zobowiązani są także do:

  • corocznego składania do KRRiT sprawozdania z wykonania obowiązków – w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni,
  • uiszczania opłaty audiowizualnej.

Youtuberzy na liście

Choć już sama konieczność zgłaszania się do wykazu KRRiT wywołała spore zamieszanie, największe problemy i wątpliwości pojawiły się po ukazaniu się komunikatu KRRiT z dnia 12 stycznia 2022 roku, w którym Krajowa Rada ogłosiła swoje stanowisko względem Youtuberów. Stwierdzono bowiem, że:

 „za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube”

Okazuje się więc, że obowiązek zgłoszenia do wpisu ma nie tylko YouTube jako platforma sama w sobie, lecz także każdy kanał publikujący na tym kanale.

Kwestię tę wyjaśniła dokładniej rzeczniczka prasowa KRRiT, pani Teresa Brykczyńska w rozmowie z PAP:

Powyższym obowiązkiem objęta jest każda osoba publikująca materiały wideo na platformach udostępniania wideo – YouTube, TikTok, Twitch, Facebook itp. (czyli nagrywająca filmiki, videoblogi lub inne materiały wideo) i zarabiająca na tej na usłudze np. na podstawie odpowiednich umów z reklamodawcami lub przedstawicielem platformy

Zgodnie ze stanowiskiem KRRiT obowiązkiem zgłoszenia się do rejestru KRRiT objęci są nie tylko Youtuberzy, lecz także inni influencerzy publikujący treści wideo. Jak jednak zaznacza rzecznik KRRiT, obowiązek ten odnosi się jedynie do osób czerpiących dochody ze swoich publikacji. Amatorzy, hobbyści i inne osoby publikujące materiały audiowizualne, ale nie czerpiące z nich żadnych korzyści materialnych nie znajdą się w rejestrze.

W swoim stanowisku KRRiT powołało się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r., podkreślając, że zobowiązuje ona Krajową Radę do przekazywania informacji o wszystkich usługach audiowizualnych.

Komunikat KRRiT spotkał się z niezadowoleniem ze strony twórców internetowych. Ujęcie w zakres wykazu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oznaczałoby bowiem nałożenie na nich sporych obowiązków, w tym odprowadzania opłaty audiowizualnej.

Podatek od VOD

Wspomniana wyżej opłata, zwana potocznie „podatkiem od VOD” obowiązuje od 1 lipca 2020 roku. Wprowadzona została na drodze nowelizacji Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r. (tj. Dz. U. 2021, poz. 1676) w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0. W nowelizacji tej poszerzono listę podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej („PISF”) o dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie („VOD”).

Opłata ta wynosi on 1,5% przychodów pochodzących z opłat od użytkowników lub z reklam. Z podatku wyłączeni są mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób i mających mniej niż 2 mln euro obrotu w ciągu roku. Opłatę przekazuje się w okresach kwartalnych, w terminie do 30 dnia po upływie kwartału.

Podsumowanie

Choć termin złożenia wniosku o wpis do rejestru już minął, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zamierza na razie podejmować drastycznych kroków wobec osób, które nie dokonały wpisu. Jak podkreśla rzeczniczka KRRiT, na tą chwilę prowadzone będą „przede wszystkim prowadzić działania informacyjno-edukacyjne”.

Źródła:

Wpis do KRRiT jako nowy obowiązek dla twórców internetowych
Tagi: