Wielkie marki już dawno temu odkryły, że zawiązanie współpracy z twórcami internetowymi, tzw. influencerami, może być dla nich korzystną formą reklamy. Jedną z najczęściej wybieranych form współpracy jest przekazywanie przez marki produktów (towarów lub usług), które influencerzy mogą przetestować oraz zareklamować swoim odbiorcom (followersom). Nasuwa się jednak pytanie o podatek za darmowe prezenty. Co w sytuacji, gdy produkty zostały przekazane twórcy za darmo?

Przypomnijmy

Otrzymywanie produktów w ramach współpracy z markami jest jednym z rodzajów tzw. influencer marketingu. W zależności od umowy, jaką zawiąże on z daną marką, influencer może otrzymywać od niej produkty na różnych zasadach:

  • jako darmowy prezent,
  • jako zamiennik zapłaty usługę, którą świadczy dla przedsiębiorcy (wymiana barterowa)
  • jako rzecz, którą kupił, ale z uwzględnieniem rabatu,

Więcej o influencer marketingu oraz rodzaju współpracy z markami przeczytasz w artykule: Influencer a podatki (1) Czym jest influencer marketing?

W zależności od tego, która z ww. opcji zostanie wybrana, influencera oraz markę obowiązują inne przepisy podatkowe. Ważne znaczenie ma także to, czy świadczone przez influencera usługi na rzecz marki są prowadzone w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej czy też w ramach dodatkowego zarobku (nierejestrowana działalność gospodarcza).

Dziś przyjrzymy się jedynie jednej z ww. opcji jaką jest podatek za darmowe prezenty otrzymywane od marki. I to od dwóch stron, bo nie tylko z pozycji influencera, ale także marki przekazującej mu produkt.

Influencer nieprowadzący działalności gospodarczej

W przypadku współpracy pomiędzy marką a influencerem, który nie prowadzi działalności gospodarczej głównym czynnikiem regulującym to, czy i jak odpowiednio odprowadzić podatek za darmowe prezenty jest cena przekazanego produktu.

Produkt do 200 zł

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 501, dalej “ustawa o PIT”) nieopodatkowane są produkty, które spełniają następujące warunki:

WARUNEK 1: Produkt został przekazany przez reklamodawcę (markę) w celach promocyjnych i reklamowych,

WARUNEK 2: Wartość brutto produktu nie przekracza kwoty 200 zł,

WARUNEK 3: Produkt został przekazany influencerowi bez skonkretyzowania, co ma on z owym produktem zrobić – Marka nie może na nim wymóc, żeby przedstawił go swoim followersom. Influencer może, lecz wcale nie musi przedstawiać produktu marki na swoim portalu. Jeśli Urząd Skarbowy uzna, że produkt został przekazany wraz jakimkolwiek zobowiązaniem, wtedy zwolnienie nie będzie mogło być zastosowane.

Zgodnie z powyższym influencer nie ma obowiązku wykazywać w swoich dochodach prezentów o wartości poniżej 200 zł, o ile spełniają one także pozostałe wymienione w ustawie o PIT warunki, zwłaszcza warunek trzeci. Także marka (reklamodawca) nie musi odprowadzać podatku dochodowego.

Produkt powyżej 200 zł

W przypadku przekazaniu produktu o wartości powyżej 200 zł brutto zwolnienie z podatku PIT nie ma zastosowania. Marka (reklamodawca) musi w takim przypadku wypełnić informację PIT-8C oraz przekazać ją influencerowi i Urzędowi Skarbowemu (właściwemu dla miejsca zamieszkania influencera). Ma na to czas do końca stycznia (w formie pisemnej) lub do końca lutego (w formie elektronicznej) następnego roku podatkowego. Co ważne, nie trzeba pobierać zaliczki na podatek dochodowy na rzecz influencera.

Z kolei influencer powinien potraktować otrzymany produkt jako przychód, a jego wartość (cenę brutto) powinien dodać do innych swoich przychodów podczas rozliczania rocznego PIT-u i zapłacić z tego tytułu podatek (w rubryczce “przychody z innych źródeł).

WAŻNE!

Ustalając wartość otrzymanego produktu, należy zsumować jego części. Czasami przekazane produkty składają się z kilku elementów, których poszczególna wartość nie wynosi więcej niż 200 zł, jednak łącznie ową kwotę przekraczają. Dla odprowadzanych podatków liczy się właśnie ta zsumowana kwota.

 

Influencer prowadzący działalność gospodarczą

W przypadku współpracy między marką a influencerem prowadzącym działalność gospodarczą kwestia tego, czy płacić podatek za darmowe prezenty stoi głownie po stronie influencera.

Nie ma bowiem konieczności, aby reklamodawca rozliczał w takim przypadku PIT lub przygotowywał dodatkowe deklaracje. W większości przypadków nie ma także obowiazku odprowadzania podatku VAT. O tym jednak trochę później.

Z kolei influencer otrzymanie prezentu traktować powinien się jako przychód, a więc wykazać w księdze przychodów i rozchodów lub w innej prowadzonej przez siebie ewidencji oraz opodatkować.

Warto pamiętać, że wartość przychodu odpowiada wartości brutto otrzymanego towaru.

W związku z przychodami pojawia się także możliwość ujęcia w rozliczeniu podatkowym kosztów uzyskania przychodów, tj. tego rodzaju wydatków, które służą influencerowi do osiągnięcia przychodu. To, które wydatki zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów jest jednak kwestia skomplikowaną i na ten temat przeznaczę osobny artykuł.

 

Podatek VAT przy przekazaniu produktu przez markę

W końcu warto przyjrzeć się jak przekazanie produktu influencerom wpłynie na odprowadzanie podatku VAT przez markę. Zasady związane z odprowadzaniem tego podatku są podobne zarówno w przypadku współpracy z influencerem prowadzącym działalność gospodarczą jak i jej nieprowadzącym.

W wielu przypadków marka (reklamodawca) nie jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Dokładniej rzecz biorąc zwolnienie z tego podatku przysługuje w przypadkach, gdy:

  • Łączna suma wartości przekazanych influencerowi prezentów w jednym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 100 zł,
  • Została przekazana próbka towaru.
  • Doszło do przekazania usługi związanej z działalnością reklamodawcy.

W przypadku pierwszej opcji konieczne jest prowadzenie ewidencji osób otrzymujących prezenty, które pozwalają ustalić ich tożsamość.

Zwykle reklamodawcy wykorzystują opcję drugą, a więc wykazują, że przekazane influencerowi produkty są próbkami. Zgodnie z art. 7 ust. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2044 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U 2022 poz. 196) taka próbka przekazana twórcy internetowemu ma służyć przede wszystkim promocji reklamodawcy, a nie zaspokojeniu indywidualnych potrzeb influencera.

 

Podsumowanie

Jak widać, istnieją dwa główne czynniki decydujące o tym, czy dane nieodpłatne przekazanie przez markę produktu influencerowi wiąże się z koniecznością odprowadzania podatku. Owymi czynnikami jest cena i cel przekazania produktów.

W momencie, gdy produkt został przekazany przez reklamodawcę (markę) w celach promocyjnych i reklamowych oraz jego wartość całkowita nie przekracza kwoty 200 zł brutto, zarówno reklamodawca, jak i influencer mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku PIT. Schody zaczynają się dopiero, gdy przekroczy się ów magiczny pułap 200 zł brutto.

Warto jednak zaznaczyć, że przekazanie darmowych produktów jest zaledwie jedną z wielu możliwych form zawarcia współpracy między influencerem a marką. Sposoby opodatkowania pozostałych omówię już w kolejnych artykułach.

Źródło:

Influencer a podatki (2) Czy płaci się podatek za darmowe prezenty?