Ostatnio napotkałam na ciekawą interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania dochodów otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku z umieszczaniem filmików na YouTube.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatniczkę, która wystąpiła o interpretację podatkową był taki, że uczestniczy ona w programie partnerskim, a ustalone zasady współpracy pomiędzy nią a organizatorem przewidują, że poprzez akceptację wyświetlenia w filmach bannerów reklamowych danej firmy uczestnik programu otrzymuje wynagrodzenie za każde kliknięcie bannera reklamowego przez osoby trzecie. Wnioskodawczyni wyjaśniła nadto, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a YouTube zajmuje się w chwilach wolnych” Generalnie chciała się dowiedzieć w jaki sposób jej przychody z YouTube a zasadniczo z udziału, w tym programie będą opodatkowane.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 3.11.2015 r. IPTPB1/4511-462/15-4/AP przesądził, że przychody te nie mogą być przychodami z najmu lub dzierżawy (co dawałoby prawo do stosowania ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów), nie są to też przychody z działalności wykonywanej osobiście (bo też nie ma tutaj umowy zlecenia, dzieło, czy też innej), nie jest to także działalność gospodarcza ze względu na brak ciągłości i zorganizowania.

W końcu organ uznał, że takie przychody z YouTube to przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Konsekwencją takiej kwalifikacji jest opodatkowanie tych dochodów wg skali podatkowej (18%, 32%). Plusem pewnym jest to, że od tych dochodów w ciągu roku nie wpłaca się zaliczek na podatek dochodowy. Podatek jest płatny dopiero na samym końcu tj. do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Kwoty te oczywiście muszą być wykazane w zeznaniu rocznym (PIT 37), nie ma przy tym możliwości pomniejszenia ich o koszty uzyskania przychodów.

GM.

Przychody z YouTube a podatek dochodowy