Funkcjonowanie w internecie wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem od strony kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami podatkowymi kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz w celu zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają przy tym także wydatki wymienione wprost w art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. przepisy nie zawierają takich pozycji, które wprost odnosiłyby się do wydatków na stronę www., generalnie zatem wydatki te powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeśli spełnią warunki powiązania z osiąganiem przychodów, zabezpieczaniem czy zachowaniem źródła przychodów.

Zwykle przesłanka ta przy stronach internetowych nie wymaga większego uzasadnienia, ponieważ chodzi albo o stworzenie typowej strony dla firmy, obejmującej informacje na temat firmy, jej towarów czy usług, dane kontaktowe itp. albo strony przeznaczonej na sklep internetowy lub bloga firmowego. Aspekt marketingowy takich stron i ich związek z przyszłymi przychodami jest tutaj generalnie oczywisty. Firmy zwykle nie tworzą stron internetowych, które w ogóle nie wiązałyby się z ich działalnością.

Koszty firmowej strony internetowej – co to może być

Najpierw oczywiście trzeba ponieść koszty nabycia domeny (adresu internetowego), zwykle choć nie zawsze odnoszącej się do słowa kluczowego występującego w nazwie przedsiębiorcy. Dokonuje się tego zwykle za pośrednictwem określonej formy pośredniczącej. Firmy takie oferują zresztą zwykle inne jeszcze usługi. Z najprostszych to usługi typu: serwer (także dedykowany), tworzenie strony www, wizytówka, certyfikaty SSL itp. Obok tego mogą być to usługi związane z tworzeniem np. sklepu internetowego, czy bardziej zaawansowanych funkcji.

Wracając jednakże do kosztów nabycia domeny internetowej – wydatki poniesione na nabycie praw do domeny internetowej należałoby uznawać za koszty ogólne przedsiębiorcy. Wydatki te jako koszty pośrednie działalności winny być zaliczane na typowych zasadach do kosztów uzyskania przychodów.

Samo nabycie i zarejestrowanie domeny internetowej nie jest oczywista wystarczające. Domena musi zostać umieszczona na jakimś serwerze. Firma będzie zatem musiała kupić usługę hostingu. Dalsze wydatki podstawowe to także koszty pozycjonowania, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności strony i zwiększenie na niej ruchu. To z kolei także powinno w przyszłości prowadzić do zwiększenia sprzedaży, a co najmniej do wzmocnienia marki.

Koszty firmowej strony internetowej – koszty uzyskania przychodu

Wszystkie ww. wydatki związane z utrzymaniem oraz pozycjonowanie strony należy traktować jako koszty podatkowe związane z utrzymaniem samej strony oraz zapewnieniem jej atrakcyjności. Koszty te także trzeba traktować jako koszty ogólne o charakterze pośrednim. Zgodnie z przepisami podatkowymi wydatki takie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Natomiast za dzień poniesienia kosztu, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

GM

Koszty firmowej strony internetowej

Komentarz do “Koszty firmowej strony internetowej

Komentowanie wyłączone