Tytuł wpisu może przewrotny ale już wyjaśniam o co chodzi. Obecnie blog w internecie to nie tylko możliwość pokazywania siebie w sieci, ale też źródło potencjalnych przychodów.

W jednym z początkowych wpisów była mowa o opodatkowaniu reklam umieszczanych na blogu, w tym korzystnym procentowo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Ale ta metoda rozliczania przychodów z reklam (banerów) na witrynie nie daje możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Ryczałt od przychodów – jak sama nazwa wskazuje, jest naliczany i ustalany wyłącznie od przychodów bez uwzględnienia wydatków ponoszonych na bloga. O niektórych rodzajach tych wydatków pisaliśmy w poprzednich wpisach.

Koszty firmowej strony internetowej

Koszty firmowej strony internetowej cz. 2

Blog w internecie a działalność gospodarcza

Żeby mieć zatem możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i obniżania w ten sposób dochodu do opodatkowania, trzeba podjąć decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednol. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Może być to na początku nawet jednoosobowa działalność gospodarcza. O plusach i minusach tej formuły pisaliśmy już w jednym z postów. W przypadku założenia działalności gospodarczej można wybrać opodatkowanie wg skali podatkowej (18%, 32%) lub też podatek liniowy. Ocena co jest bardziej korzystne zależy od kilku okoliczności, więc bezpieczniej jest zasięgnąć porady np. doradcy podatkowego przed podjęciem decyzji.

Zaznaczyć trzeba, że działalność gospodarczą charakteryzuje nastawienie na zysk, ciągłość wykonywania (nie działanie jednorazowe), profesjonalny charakter np. w związku z posiadaniem zorganizowanego miejsca pracy (jakieś pomieszczenie lub część, komputer, skaner itp.).

Blog w internecie a koszty uzyskania przychodów  

Działalność gospodarcza daje możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętać przy tym trzeba, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Do wydatków tych trzeba zatem podchodzić ostrożnie i w każdym przypadku przemyśleć, czy dany wydatek w szczególności będzie można potraktować jako poniesiony w tym celu, aby firma osiągnęła przychód do opodatkowania. Wyjaśnić przy tym należy, że wydatek taki niekoniecznie musi się przełożyć na konkretny przychód (przychód może w ogóle nie wystąpić), ale istotne jest to czy racjonalnie rzecz ujmując, wydatkowana kwota mogła spowodować pojawienie się przychodu do opodatkowania.

W jednej z interpretacji podatkowych, wnioskodawczyni zamierzająca prowadzić bloga freestylowego w zakresach: moda, podróże, kulinaria, motoryzacja itp. zapytała organ podatkowy o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takich kategorii wydatków, jak: koszty zakupu aparatu fotograficznego oraz niezbędnych akcesoriów, wydatki na lekcje j. angielskiego oraz tłumacza (ze względu na dwujęzyczny charakter bloga), wydatki bezpośrednio związane z napisaniem artykułu (recenzji), który będzie publikowany na blogu (obejmujące m.in. wydatki na zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych).

Organ podatkowy uznał ww. wydatki za równoważne z wydatkami ponoszonymi przez redakcję czasopisma zajmującego się podobną tematyką. Redakcja również ponosi koszty udziału dziennikarzy w wydarzeniach, które będą opisane w artykule. Tym samym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 października 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-1035/15-2/AM), uznał ze ww. wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla prowadzącego bloga o takiej tematyce.

Blog w internecie to może być to …….

GM

Załóż bloga w internecie a zaoszczędzisz na podatkach

Komentarz do “Załóż bloga w internecie a zaoszczędzisz na podatkach

Komentowanie wyłączone