Dla większych podmiotów, także dla tych z większymi ambicjami lub też dla posiadających inne jeszcze firmy dogodną formą może być prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. Czasami można się spotkać w tym zakresie z może mało prawnym ale oddającym istotę kwestii określeniem, że najlepiej działać w formie spółki z o.o. komandytowej.

O co chodzi z tą spółką z o.o. komandytową

Spółka z o.o. komandytowa to w zasadzie typowa spółka komandytowa, w której jako podmiot uprawniony do prowadzenia spraw spółki komandytowej i jej reprezentowania na zewnątrz – występuje spółka z o.o. zwykle z bardzo niskim kapitałem zakładowym.

Ten niski kapitał zakładowy ma stanowić granicę odpowiedzialności spółki komandytowej względem podmiotów trzecich, gdyby faktycznie spółce działalność się nie powiodła.

Oprócz spółki z o.o. będącej wspólnikiem określanym jako komplementariusz, w spółce tej istnieją także inni wspólnicy – komandytariusze. Komandytariusz jest generalnie wspólnikiem biernym, a jego odpowiedzialność względem podmiotów trzecich ograniczona jest do wysokości podanej w umowie sumy komandytowej. Wspólnik taki jest jednakże zwolniony od odpowiedzialności o ile jego wkład do spółki jest równy lub wyższy od owej sumy komandytowej.

Najczęstsza konstrukcja ze spółką z o.o. komandytową zakłada, że owi wspólnicy bierni (komandytariusze) są jednocześnie wspólnikami oraz członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem (zarządcą) w spółce komandytowej. Umożliwia to tym osobom ograniczenie odpowiedzialności osobistej za zobowiązania tego podmiotu, przy jednoczesnym pozostawieniu przy tych samych osobach funkcji zarządczych.

W kolejnym wpisie zajmiemy się innymi plusami i minusami założenia firmy internetowej jako spółki z o.o. komandytowej.

GM.

Kolejna możliwość to spółka komandytowa

Komentarz do “Kolejna możliwość to spółka komandytowa

Komentowanie wyłączone