Niejednokrotnie na aukcjach internetowych pojawiają się oferty sprzedaży starych obrazów, ramek na zdjęcia, filiżanek, kufli itp. Generalnie – oferty sprzedaży elementów kolekcji.

Czy sprzedaż kolekcjonerska stanowi przedmiot działalności gospodarczej

Generalnie z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny przepis. Chodzi tutaj o art. 10 ust. 1 pkt. 8) lit. d) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, że jeśli sprzedajemy przedmioty osobiste nabyte dla siebie po upływie 6 miesięcy od nabycia – to taka sprzedaż jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba zatem od niej płacić podatku, czy wykazywać w jakichkolwiek deklaracjach podatkowych.

Ale to niestety nie jest koniec problemu bo można sprzedawać rzeczy nabyte dawno a fiskus i tak może nam powiedzieć, że prowadzimy działalność gospodarczą, czyli że podatek trzeba odprowadzić.

Co o sprzedaży kolekcjonerskiej mówią organy podatkowe i sądy

Otóż w tym zakresie dominuje pogląd, że każdy przypadek sprzedaży kolekcjonerskiej trzeba oceniać indywidualnie. Można jednak na podstawie orzeczeń próbować stworzyć jakieś generalne zasady:

  • oczywiście jeśli ktoś ma antykwariat, sklep itp, to oczywiste że sprzedaż internetowa będzie elementem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • jeśli ktoś postanawia pozbyć się całej swojej prywatnej kolekcji czy to w drodze jednorazowej sprzedaży, czy też zależnie od klienteli – częściami – wtedy sądy administracyjne są skłonne uznać, że brak tu elementów działalności gospodarczej (np. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10.07.2014 r. sygn. akt I SA/Bk 250/14),
  • analogiczna sytuacja zachodzi (tzn. brak podatku) w przypadku sprzedawania nadwyżek kolekcji (interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. IBPBII/1/415-1006/14/DP),
  • z kolei w innym jeszcze wniosku podatnik zapytał organ podatkowy o opodatkowanie w przypadku okresowej, mającej miejsce raz na kilka lat sprzedaży obrazów i dzieł sztuki z prywatnej kolekcji – także za pośrednictwem domów aukcyjnych lub wyspecjalizowanych galerii sztuki – przy przeznaczeniu środków ze sprzedaży na cele własne. Tutaj także organ podatkowy tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 grudnia 2014 r. IBPBII/1/415-769/14/MCZ – potwierdził ze i w takiej sytuacji podatek z działalności gospodarczej się nie pojawia.

Z tego krótkiego przeglądu orzecznictwa podatkowego wynika, że generalnie sprzedaż kolekcjonerska, elementów zbieranych hobbystycznie nie powinna podlegać opodatkowaniu. Jednakże jeśli kolekcjoner chce być spokojny o skutki podatkowe sprzedaży kolekcjonerskiej także przez portale internetowe to powinien wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej opisując stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie. Pozytywna interpretacja będzie jak znalazł, gdyby jednak jakiś czas później sprzedażą zainteresował się urząd skarbowy.

GM.

Sprzedaż kolekcjonerska – czy to działalność gospodarcza