Zgodnie z ogólną tendencją przenoszenia wszystkiego do sieci także coraz większa liczba osób umieszcza w Internecie swoje blogi. Część osób traktuje to jako wyraz realizacji swoich pasji, część jako element strategii marketingowej swojej firmy.

Pomijając blogi firmowe – skupmy się teraz na blogach prywatnych – prowadzonych przez osoby nie prowadzące w takiej czy innej postaci działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie po jakimś okresie działania bloga może się pojawić zainteresowany umieszczeniem na blogu jakiejś reklamy, czasami też sam bloger może przystąpić do któregoś z programów typu Google Adsense.

Kiedy pojawiają się z tego pieniądze – pojawia się też pytanie – czy jest i jaki podatek z reklam na blogu 

Żeby była jasność, zgodnie z przepisami prawa polskiego wyjątkowo tylko to co człowiek zarabia nie podlega opodatkowaniu. Zdaniem organów podatkowych im wyższy podatek tym lepiej dla Państwa. Tak też było w przypadku reklam umieszczanych na blogach czy serwisach internetowych. Tutaj organy wychodziły z założenia, że podatek się należy i to wg skali podatkowej tj. 18%, 32% (dla lepiej zarabiających) i jeszcze sam podatnik powinien ów przychód pokazać w zeznaniu rocznym jako tzw. przychody z innych źródeł.

Ostatecznie jednak Minister Finansów w interpretacji ogólnej, a zatem obejmującej wszystkich podatników – z dnia 5 września 2014 r. (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) uznał, że przychody z reklam na blogu stanowią podatkowo przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) – pod warunkiem jednakże, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

A jaki tego skutek – ano taki, że w takiej sytuacji bloger może opodatkować swoje dochody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. I to jest rozwiązanie takie sobie. Może też – i to jest korzystne wybrać opodatkowanie takich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wg stawki 8,5%. Te 8,5% jest przy tym liczone od wartości przychodu (bez pomniejszenia o jakiekolwiek koszty). Tym niemniej stawka podatkowa jest tutaj co najmniej o połowę niższa niż stawka typowa.

Warto zatem tym się zainteresować.

GM.

 

Reklamy na blogu – jaki podatek
Tagi:            

Komentarzy do 51 thoughts on “Reklamy na blogu – jaki podatek

Komentowanie wyłączone