Inną formą prowadzenia działalności jest spółka z o.o. Tylko czym to się je ……..

Plusy:

  • odpowiedzialność za zobowiązania tylko tym co się wydało na nabycie albo objęcie udziałów w takiej spółce – zasada ta nie do końca ma zastosowanie do wspólników będących jednocześnie członkami zarządu – tutaj może wchodzić w grę art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje w pewnych przypadkach odpowiedzialność osobistą członka zarządu za zobowiązania wobec podmiotów trzecich ale tylko w uproszczeniu gdy: 1) egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, a 2) członek zarządu we właściwym czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Zbliżona zasada dotyczy też odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe. Ale i z tym wszystkim można sobie poradzić, przede wszystkim uczulając księgowość co do kontroli nad finansami spółki.
  • generalnie natomiast wspólnik, który nie jest w zarządzie nie odpowiada za zobowiązania majątkiem swoim i swojej rodziny,
  • brak składek ZUS po stronie wspólnika takiej spółki, z jednym tylko wyjątkiem tj. przypadku gdy wspólnik taki jest jednym wspólnikiem takiej spółki (o dziwo taka sytuacja jest możliwa mimo, że przecież spółkę powinny zakładać co najmniej 2 osoby – czyli jednoosobowa spółka z o.o. jest możliwa). Jednak, żeby nie mieć problemów z ZUS lepiej mieć jeszcze jednego wspólnika albo przynajmniej bezpodatkowo podarować udział lub najlepiej kilka swojej drugiej połowie, bratu, siostrze lub jednemu z rodziców,
  • spółka z o.o. na pewno traktowana jest poważniej przez kontrahentów czy banki niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • udziały w spółce z o.o. można prosto sprzedać, więc jeśli interes się powiedzie można dość szybko uzyskać pieniądze ze sprzedaży.

Minusy

  • wyższe koszty funkcjonowania bo: 1) trzeba mieć pełne księgi rachunkowe, czyli trzeba ponosić wyższe koszty księgowej, 2) spółka z o.o. wpisywana jest do rejestru przedsiębiorców KRS, czyli co roku trzeba przynajmniej ponosić koszty złożenia sprawozdania finansowego do KRS, 3) umowa spółki z o.o. oraz jej zmiany powinny być w formie notarialnej (dodatkowe koszty notarialne) – przy czym obecnie taką spółkę można założyć internetowo w trybie S-24 czyli bez poniesienia tych kosztów, z tym że obecnie jeszcze zmiana umowy takiej spółki wymaga notariusza. Pozytywna informacja jest taka że od kwietnia przyszłego roku – znacznie więcej czynności będzie można zrobić przez internet. 4) sam wpis do rejestru przedsiębiorców wymaga poniesienia kosztów, koszty te są nieco mniejsze (350 zł) w przypadku założenia spółki w trybie S-24 (typowe to 500 zł),
  • mniejsza swoboda w uzyskiwaniu finansów z firmy, zawsze musi istnieć jakaś podstawa prawa (większa papierologia),
  • w razie niepowodzenia długotrwały i dość kosztowny proces likwidacji (kilka miesięcy),
  • podwójne opodatkowanie – z jednej strony opodatkowane są dochody spółki – podatek wg stawki 19%, a z drugiej opodatkowaniu podlegają też środki wypłacane wspólnikom czy też wspólnikom będącym członkami zarządu,
  • sformalizowany sposób działania spółki – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki.

GM.

A może lepsza spółka z o.o…..

Komentarz do “A może lepsza spółka z o.o…..

Komentowanie wyłączone