Ta formuła spółki daje trochę więcej bezpieczeństwa niż prowadzenie działalności wpisywanej do CEIDG, ale wyłącza odpowiedzialności wspólników wobec innych podmiotów jak spółka z o.o.

Zalety:

  • spółkę jawną można założyć w zwykłej formie pisemnej, a nawet obecnie informatycznie, aczkolwiek musi być ona wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (tj. niestety trzeba ponieść koszty tego wpisu),
  • nie ma obligatoryjnej wysokości kapitału początkowego, aczkolwiek oczywista trzeba mieć jakieś finanse aby racjonalnie myśleć o prowadzeniu firmy,
  • spółka jawna osób fizycznych nie musi na wstępie prowadzić ksiąg rachunkowych, może prowadzić tylko książkę przychodów i rozchodów,
  • przychody i koszty są opodatkowane u każdego ze wspólników jeden raz, stosownie do określonego udziału w zyskach spółki opisanego w umowie spółki, unika się w ten sposób podwójnego opodatkowania jak w przypadku spółki z o.o.
  • możliwość wypłaty w ciągu roku zaliczek na poczet zysku, mniej sformalizowana niż w przypadku spółki z o.o. możliwość wydatkowania środków,
  • możliwość zastosowania uproszczonej likwidacji, gdyby firma się nie udała.

Wady:

  • odpowiedzialność tzw. subsydiarna wspólników spółki. Polega ona w skrócie na tym, że wspólnicy ponoszą odpowiedzialność swoim majątkiem prywatnym jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Ta odpowiedzialność jest szczególnie niebezpieczna w przypadku, w którym spółka nie ma istotnego towaru czy innego majątku, a jest np. firmą usługową,
  • wspólnik takiej spółki jest traktowany z punktu widzenia ZUS jako prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą a zatem musi płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.

Trzeba zatem pomyśleć……….

GM

Można jeszcze wybrać spółkę jawną…..
Tagi:        

Komentarz do “Można jeszcze wybrać spółkę jawną…..

Komentowanie wyłączone