W poprzednim wpisie była mowa o możliwych formach prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzisiaj kilka słów na temat założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpisywanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Najpewniej prowadzenie firmy na tzw. wpisie to jedna z częstszych sytuacji spotykanych praktycznie.

Plusy:

Prosta formuła założenia firmy, formularz CEIDG – 1 można złożyć internetowo – aczkolwiek wcześniej należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny względnie prostszy do uzyskania Profil Zaufany. Oprócz tego należy:

  • odwiedzić Urząd Statystyczny, ZUS, i Urząd Skarbowy w celu poinformowania o rozpoczęciu działalności lub też złożenia dodatkowych formularzy np. VAT-R,
  • nawiedzając Urząd Skarbowy trzeba się zdecydować co do rodzaju płaconego podatku (o tym będzie mowa w kolejnych wpisach) i co do tego czy lepiej rozliczać się kwartalnie czy też miesięcznie (polecam rozliczenia kwartalne -mniej papierologii i problemów),
  • konieczna będzie także wizyta w banku w celu założenia rachunku bankowego,

Niższe koszty bo np. przedsiębiorca jednoosobowy nie musi na wstępie zakładać pełnych ksiąg rachunkowych, do przychodów stanowiących równowartość 1.200.000 EURO wystarczy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Tym niemniej nie polecałabym samodzielnego prowadzenia nawet książki podatkowej, tym bardziej że koszty nie powinny być bardzo duże a pomoc ze strony księgowej czasami nieoceniona.

W przypadku popularnej książki przychodów i rozchodów istnieje pewna elastyczność w zakresie wydatków, nie trzeba rozliczać się do przysłowiowej „złotówki”. Nie ma także większego problemu z korzystania/wypłacania wypracowanych środków.

Minusy:

Nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmy, zarówno cywilnoprawne (np. z umów) jak i publicznoprawne (podatki, ZUS). Ta odpowiedzialność odnosi się do całego majątku przedsiębiorcy tj. zarówno firmowego jak i prywatnego, obecnego jak i przyszłego. Pozostając w związku małżeńskim należy sugerować podpisanie przez małżonków umowy o rozdzielność majątkową (intercyza) tak, aby rodzina w żadnym razie nie ucierpiała gdyby firma nie do końca się udała.

Jeśli firma się rozrośnie, to dla zabezpieczenia interesów wskazane będzie dokonanie zmian organizacyjnych. Mimo bowiem wszystko niewiele rozwiniętych firm funkcjonuje w takiej formie prawnej. Te zmiany mogą polegać w szczególności na przekształceniu działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną (możliwe od lipca 2011 r), lub też na wniesieniu przedsiębiorstwa (całej firmy) do spółki osobowej czy też np. do spółki z o.o. jako wkładu niepieniężnego. Jeśli jednak przedsiębiorcy będzie zależało na zachowaniu „historii” funkcjonowania bardziej sensowne będzie przekształcenie działalności w spółkę.

Po dwóch latach korzystania z preferencyjnego ZUS trzeba będzie rozpocząć płacenie ZUSu standardowego, którego kwota pozostaje jednak dość konkretna.

Wybierając jednoosobową działalność gospodarczą należy zatem przemyśleć wszystkie jej plusy i minusy, aby podjąć decyzję świadomie i rozmysłem.

GM.

Plusy i minusy jednoosobowej działalności gospodarczej

Komentarz do “Plusy i minusy jednoosobowej działalności gospodarczej

Komentowanie wyłączone